เเหล่งรวบรวม Google chrome เเละ Firefox

Download Google chrome เเละ Firefox (อัพเดท 26/01/2017)
อัพตลอดเวลาถ้ามีอะไรเปลี่ยนเเปลง 
เพิ่มทางเลือก 32 bit เเละ 64 bit สำหรับ Firefox 
เพิ่มภาษาไทยทั้ง 32 bit เเละ 64 bit สำหรับ Firefox 
สำหรับ ผู้ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows                                          Google chrome

                                         Firefox

รุ่นสเถียร
Google Chrome 56.0.2924.7632 bit    New
Google Chrome 56.0.2924.76 64 bit   New


English language
สำหรับ 32 bit
Mozilla Firefox 51.0 New

สำหรับ 64 bit
 Mozilla Firefox 51.0 New

Thai language
สำหรับ 32 bit
Mozilla Firefox 51.0 New

สำหรับ 64 bit
 Mozilla Firefox 51.0 New

รุ่นเบต้า
Google Chrome 47.0.2526.58 Beta


English language
สำหรับ 32 bit
Mozilla Firefox 52.0 Beta 1 New

สำหรับ 64 bit
 Mozilla Firefox 52.0 Beta 1  New


Thai language
สำหรับ 32 bit
Mozilla Firefox 52.0 Beta 1 New

สำหรับ 64 bit
 Mozilla Firefox 52.0 Beta 1 New

รุ่นพัฒนา
Google Chrome 56.0.2924.14 Dev

English language
สำหรับ 32 bit

Mozilla Firefox 53.0 Alpha 2 “Aurora” New

 
สำหรับ 64 bit
Mozilla Firefox 53.0 Alpha 2 “Aurora” New

Thai language
สำหรับ 32 bit
Mozilla Firefox 53.0 Alpha 2 “Aurora” New


สำหรับ 64 bit
 Mozilla Firefox 53.0 Alpha 2 “Aurora” New

รุ่นทดสอบ

Google Chrome 57.0.2939.0 Canary

English language
สำหรับ 32 bit
Mozilla Firefox 54.0 Alpha 1 New

สำหรับ 64 bit
Mozilla Firefox 54.0 Alpha 1 New

Thai language
สำหรับ 32 bit
Mozilla Firefox 54.0 Alpha 1 New

สำหรับ 64 bit
Mozilla Firefox 53.0 Alpha 1 New

Thank you for your interest

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

มดกับความอดทน

เเนะนำหนังสือพัฒนาตัวเอง ตอนที่ 1